TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY CHÈ (Kỳ 3) – Nhu cầu dinh dưỡng của cây chè

TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY CHÈ (Kỳ 3) – Nhu cầu dinh dưỡng của cây chè

Nhu cầu dinh dưỡng của cây chè

Cây chè có khả năng hấp thụ dinh dưỡng trong suốt quá trình sống của cây chè kể cả trong thời kỳ tạm ngừng sinh trưởng. Vì vậy cần phải cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để cây sinh trưởng tốt cho năng suất và chất lượng cao.

Trên cây chè có hai quá trình sinh trưởng dinh dưỡng và sinh thực song song tồn tại. đây là hai quá trình mâu thuẫn và tranh chấp dinh dưỡng với nhau. Vì vậy muốn cho chè có sản lượng búp cao thì phải sử dụng phân bón hợp lý để hạn chế sinh trưởng sinh thực đối với cây chè hái búp, hoặc hạn chế sinh trưởng dinh dưỡng đối với cây chè thu hoạch quả giống.

Đối tượng cho thu hoạch trên cây chè là búp và lá non, mỗi năm cho thu từ 50-100 tạ búp/ha hoặc cao hơn. Để đạt sản lượng cao 7.500kg/ha thì cây chè đã lấy đi trong đất một nguồn dinh dưỡng là 375kg N, 75kg P2O5, 112-150 kg K2O. Như vậy chè đã lấy đi của đất một lượng dinh dưỡng lớn. ngoài ra đất còn bị rửa trôi xói mòn tiêu hao một lượng dinh dưỡng nữa. Vì vậy cần phải bổ sung lượng phân bón thích hợp và đầy đủ cho cây chè.

Đạm: là loại phân bón có tác dụng làm tăng năng suất chè lớn nhất, nó kích thích cho mầm và búp sinh trưởng khỏe. Nếu bón N đầy đủ và cân đối sẽ làm tăng cả phẩm chất chè. Lượng đạm bón thay đổi theo tuổi cây chè và mục tiêu năng suất.

Lân: có hiệu lực tốt nhất định đối với chè, tạo cho bộ rễ phát triển tốt, nâng cao phẩm chất, đồng thời có hiệu lực lâu dài với việc tăng năng suất búp. Phân lân thường bón kết hợp với phân hữu cơ.

Kali: nhu cầu kali của cây chè cũng khá nhiều. Ở những nơi đất thiếu kali nếu được bón đủ kali sẽ có tác dụng rõ rệt: tăng tính năng chống chịu của cây, đồng thời tăng năng suất và phẩm chât chè. Lượng kali bón biến động theo tuổi cây chè và mục tiêu năng suất.

Phân hữu cơ: là loại phân có tác dụng rất tốt cho cây chè, vừa làm tăng năng suất búp, chất lượng búp mà còn có khả năng cải tạo đất tốt và lâu dài. Vì vậy trong sản xuất muốn đảm bảo nương chè có năng suất cao, ổn định, nhiệm kỳ kinh tế dài cần phải coi trọng bón phân hữu cơ cho cây chè bằng các loại: phân chuồng, phân xanh, cành lá chè sau khi đốn…

Nếu bón đạm quá nhiều sẽ làm cho hàm lượng nước trong búp tăng lên quá cao, làm ảnh hưởng xấu đến phẩm chất chè.

Về tác giả

dianaodoms855

Nhận xét của bạn

Theme Settings