Bưởi hình bản đồ Việt Nam, sản phẩm mới nhất của Thành Huy có giá bán 1,3 triệu đồng / trái

Bưởi hình bản đồ Việt Nam, sản phẩm mới nhất của Thành Huy có giá bán 1,3 triệu đồng / trái

Sản phẩm độc đáo, thể hiện lòng yêu nước của người dân Việt nam trước nạn ngoại xâm.

 

Về tác giả

dianaodoms855

Nhận xét của bạn

Theme Settings