TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY CHÈ (Kỳ 4) – Phương pháp tưới cho cây chè

TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY CHÈ (Kỳ 4) – Phương pháp tưới cho cây chè

  1. Nhu cầu nước của cây chè

Nhu cầu về nước của cây chè rất cao và thường xuyên trong năm, vì sản phẩm thu hoạch là búp và lá non.

Nước có ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng và phẩm chè. Khi cung cấp đủ nước, cây chè sinh trưởng tốt, lá to mềm, búp non và phẩm chất tăng lên.

Nhu cầu nước của cây chè trong vườn ươn không lớn, nhưng cần được tưới thường xuyên. Nhu cầu nước tăng lên từ giai đoạn cây con đến giai đoạn cây trưởng thành.

Trong búp chè có chứa một hàm lượng nước rất cao từ 75-82% trọng lượng búp. Búp chè non được thu hoạch liên tục trong năm, do vậy cây chè đã lấy đi một lượng nước lớn trong đất.

Trong suốt thời gian sinh trưởng của cây chè, yêu cầu độ ẩm đất thích hợp là 80-85% độ ẩm tối đa đồng ruộng. Đất thiếu ẩm, sự sinh trưởng của búp sẽ kém, lá trở lên dày và cứng, hình thành nhiều búp mù, phẩm chất kém.

Tưới nước là một biện pháp tăng sản lượng và phẩm chất rất quan trọng đối với chè. Tưới nước tăng năng suất chè 30-40%. Những tháng không mưa cần tưới 2-3 lần. Lượng nước tưới mỗi lần 20-30mm (200-300m3/ha) để đảm bảo độ ẩm đất 70-80% độ ẩm đồng ruộng. Khi thời tiết khô nóng kéo dài thì phải tăng số lần tưới trong tháng và mức nước tưới có thể nhỏ hơn.

  1. Phương pháp tưới cho cây chè

Phương pháp tưới cho cây chè thường là tưới gốc, tưới rãnh, tưới phun mưa. Phương pháp tưới phổ biến ở Việt Nam là tưới rãnh và tưới gốc.

Điều chỉnh tưới nước cho cây chè

Nếu mưa dưới 100mm/tháng, tưới cả tháng vào mùa xuân, sau khi đốn chè. Nếu bị hạn thiếu nước phải tưới được ở thời kỳ chè non và chè trưởng thành. Những tháng khô hạn lượng mưa dưới 5-10mm thì tưới đầy đủ mức tưới. Nếu lượng mưa đạt trên 20mm thì coi như một lần tưới.

  1. Biện pháp giữ ẩm cho cây chè

Ngoài biện pháp tưới nước, cần áp dụng các biện pháp trồng trọt tổng hợp như cày đất, làm đất, xới xáo, làm cỏ, mật độ cây và phương pháp trồng hợp lý, phủ đất, tủ đất, chọn giống chịu hạn… để thỏa mãn nhu cầu nước trong quá trình sinh trưởng, phát triển của cây chè nhằm đạt sản lượng cao và phẩm chất tốt.

Tưới gốc hay phủ rác toàn bộ diện tích chè sau khi cày bừa vu đông xuân khô hạn kết hợp với tưới nước để giữ độ ẩm và tạo ẩm cho cây là rất cần thiết để giảm lượng nước tưới. biện pháp này làm tăng năng suất chè 35-50%.

  1. Tiêu thoát nước cho chè

Chè không chịu được ngập úng, dù thời gian ngắn, nước ứ đọng làm ngạt dễ, cây chè chết. Do vậy, khi mưa lớn sau mưa có nước đọng trong rãnh phải tiêu thoát ngay, nhất là những vùng chè thấp và dốc ít.

Trên lô trồng chè cần có hệ thống rãnh tiêu thoát nước hợp lý.

Về tác giả

dianaodoms855

Nhận xét của bạn

Theme Settings