TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY ĐẬU TƯƠNG (Kỳ 1) – Một số yêu cầu đối với cây đậu tương

TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY ĐẬU TƯƠNG (Kỳ 1) – Một số yêu cầu đối với cây đậu tương

 

 

  1. Nhiệt độ

Nhiệt độ ảnh hưởng sâu sắc đến sinh trưởng, phát triển và các quá trình sinh lý khác của cây đậu tương. Tổng nhiệt độ yêu cầu của cây đậu tương là 1800-2000oC tùy theo giống chín muộn hay chín sớm. Nhiệt độ yêu cầu theo các thời kỳ sinh trưởng được trình bày ở bảng dưới đây.

Thời kỳ  Nhiệt độ thích hợp nhất Nhiệt độ thấp nhất Nhiệt độ cao nhất
Mọc 18-22 6-8 35
Sinh trưởng cành lá 20-23 8-10 35-37
Ra hoa 22-25 <15 35
Hình thành quả hạt 21-23 <15 35
chín 19-20

Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lớn ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng đậu tương. Nhiệt độ dưới giới hạn thấp nhất cây ra hoa ít, quả bị lép nhiều.

  1. Ánh sáng

Ánh sáng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến hình thái cây đậu tương vì nó làm thay đổi thời gian nở hoa và chín, do đó ảnh hưởng đến chiều cao cây, diện tích lá và năng suất hạt.

Đậu tương phản ứng chặt chẽ với độ dài ngày, là cây ngày ngắn. Mỗi giống yêu cầu độ dài ngày nhất định để ra hoa kết quả.

  1. Lượng mưa

Trong suốt cả quá trình sinh trưởng và phát triển của cây đậu tương cần lượng mưa từ 350-400mm đến 600mm/vụ.

  1. Đất đai

Đậu tương có thể trồng được trên nhiều loại đất, từ đất sét, sét pha thịt, thịt pha cát cho đến cát.

Bộ rễ đậu tương ăn sâu, phát triển rộng và rất sợ úng. Đất trồng thích hợp nhất cho cây sinh trưởng và hình thành nốt sần là đất nhẹ, tơi xốp, tầng canh tác sâu, thoáng khí, thoát nước, mức nước ngầm sâu 0.8-1m, độ pH 6-7.

Đất ít màu, hơi chua vẫn trồng được đậu tương nhưng phải thoát nước nhẹ và bón nhiều phân và vôi. Cây đậu tương không sống được trên đất quá chua (pH=4) hoặc quá kiềm (pH=9).

  1. Nhu cầu dinh dưỡng

Cây đậu tương yêu cầu một lượng dinh dưỡng khá lớn, đặc biệt trên những ruộng đậu tương thâm canh. Nốt sần ở rễ đậu tương tự hút được đạm tự do trong không khí, nhưng chỉ tự túc được 50-70% nhu cầu của cây. Thời kỳ ra hoa, làm quả, đậu tương rất cần đạm. lượng đạm bón cho đậu tương là 50kg ure/ha.

Đặc biệt đậu tương rất cần lân trong quá trình sinh trưởng. lân có tác dụng xúc tiến bộ rễ phát triển và hình thành nốt sần, các cơ quan sinh sản, hoa quả hạt. Đủ lân số lượng và trọng lượng hạt, lượng phân bón trung bình từ 150-300 kg supe lân/ha. Đất chua có pH<5.5 bón phân lân nung chảy.

Kali có vai trò điều hòa cân bằng nước trong cây, tổng hợp protein, tăng tính chống chịu bệnh, chịu lạnh và chống đổ. Cây hút kali trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển, nhưng nhiều nhất là thời kỳ ra hoa. Kali cần bón sớm, lượng bón từ 100-150 kg kali clorua hoặc sunfat kali cho 1 ha.

Về tác giả

dianaodoms855

Nhận xét của bạn

Theme Settings