TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY ĐẬU TƯƠNG (Kỳ 2) – Nhu cầu nước và phương pháp tưới cho cây đậu tương

TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY ĐẬU TƯƠNG (Kỳ 2) – Nhu cầu nước và phương pháp tưới cho cây đậu tương

  1. Nhu cầu nước của cây đậu tương

Nhu cầu nước của cây đậu tương thay đổi theo điều kiện khí hậu, kỹ thuật trồng trọt và thời gian sinh trưởng. Để đạt năng suất cao, nhu cầu nước của cây đậu tương trong suốt quá trình sinh trưởng là từ 450-700mm. Để tạo ra 1 gam chất khô, đậu tương phải tiêu thụ từ 600-700 gam nước. nhu cầu nước lớn nhất của cây đậu tương là thời kỳ hình thành quả và phát triển quả hạt.

  1. Cung cấp nước và năng suất của đậu tương

Giữa việc đáp ứng nhu cầu nước cho cây qua từng thời kỳ sinh trưởng và năng suất của đậu tương có quan hệ chặt chẽ với nhau. Những ngày có nhiệt độ cao, gió khô làm cây héo tạm thời, làm giảm hoạt động đồng hóa và ảnh hưởng tới năng suất hạt. các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất như: chiều cao cây, số đốt, đường kính thân, số hoa, tỉ lệ đậu quả, số hạt, trọng lượng hạt đều có tương quan thuận với độ ẩm đất. Sự cung cấp nước cho lá đảm bảo sức căng của tế bào là một nhân tố quan trọng đảm bảo tốc độ tăng diện tích lá. Hệ số diện tích lá gần như tỉ lệ thuận với tốc độ sinh trưởng của cây. Do đó khô hạn làm giảm diện tích lá và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng của cây.

Hạn vào thời kỳ quả lớn, năng suất giảm chính là do trọng lượng hạt thấp (hạt lép nhiều). Hạn xảy ra trong thời gian ngắn vào thời kỳ ra hoa, tuy hoa có rụng nhiều, nhưng không ảnh hưởng đến năng suất, nếu sau đó được tưới nước kịp thời thì trên những đốt hoa kế tiếp sẽ tiếp tục ra hoa, đậu quả.

  1. Sự hút nước của cây đậu tương

Sự phát triển của rễ nhanh và sâu vào đất tùy thuộc vào độ ẩm đất, mực nước ngầm. Rễ sinh trưởng nhanh nhất thường sau khi bắt đầu nở hoa. Rễ chính có thể ăn sâu tới 1.5m. cây đậu tương có thể hút được tất cả lượng nước sẵn có trong đất tới độ sâu 1.8m. Nếu tầng đất canh tác mỏng thì rễ chính ăn nông, nhưng các rễ bên rất phát triển. đậu tương trồng trên đất nặng, hệ rễ không có chiều hướng ăn sâu, thậm chí các lớp đất có độ chặt trung bình. Phần lớn hệ rễ đậu tương phân bố chủ yếu ở lớp đất từ 0-0.6m hoặc thậm chí ở độ sâu 0.3m khi có độ ẩm tương đối đầy đủ, nhưng ở thời kỳ ra hoa, kết quả và làm hạt rễ vẫn hút nước ở tầng đất sâu hơn. Nhìn chung, trong điều kiện bình thường đậu tương hút được 100% lượng nước trong đất khi rễ ở độ sâu 0.6-1.3m.

  1. Chế độ tưới cho đậu tương

Tiến hành tưới khi độ ẩm đất giảm xuống đến 55-60% độ ẩm tối đa đồng ruộng.

Tưới ở thời kỳ nảy mầm và mọc để hạt mọc nhanh, đồng đều, bảo đảm mật độ cây trên đơn vị diện tích.

Tưới ở thời kỳ ra hoa, làm hạt: thời kỳ ra hoa, làm hạt là thời kỳ nhạy cảm nhất đối với nước của cây đậu tương. Nếu tưới nước tăng năng suất đậu tương tăng lên đáng kể. Thường tưới vào cuối thời kỳ ra hoa khi hạt trong quả hình thành và bắt đầu lớn.

Nói chung, trong điều kiện hạn chế về nguồn nước tưới thì nên mở rộng diện tích tưới sẽ đạt được sản lượng cao hơn là đáp ứng đầy đủ nhu cầu nước cho cây tưới mà chỉ tưới được diện tích nhỏ. Tuy nhiên, thời kỳ mọc và hình thành quả, hạt phải thỏa mãn đầy đủ nước cho cây.

  1. Phương pháp tưới cho cây đậu tương

Tưới trước khí gieo hạt theo phương pháp ngâm ruộng.

Tưới sau khi gieo và trong thời kỳ ra hoa, kết quả và hạt thường áp dụng phương pháp tưới rãnh hoặc tưới dải, tưới ngập 1/3 – 2/3 rãnh tưới để ngấm vào luống gieo hạt hoặc tưới tràn qua vạt đậu (luống to) rồi hút nước khi đất đủ ẩm và phá váng.

  1. Điều chỉnh tưới cho đậu tương

Trước khi tưới nếu có mưa thì điều chỉnh số lần tưới và lượng nước như sau:

Nếu mưa dưới 10mm phải tưới đầy đủ mức tưới. nếu mưa từ 10 – 15mm phải tưới thêm nửa mức tưới. nếu mưa khoảng 20mm coi như một lần tưới.

Điều kiện hạn chế về nước thì tưới 2 lần quan trọng vào thời kỳ mọc và thời kỳ hình thành quả và hạt.

  1. Tiêu thoát nước cho đậu tương

Sau khi mưa to, phải tiêu nước không để ngâm nước trong ruộng quá 24 giờ. Nếu ngâm nước lâu, hoa quả rụng nhiều và cây vàng héo.

Về tác giả

dianaodoms855

Nhận xét của bạn

Theme Settings