TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY LẠC (Kỳ 1) – Yêu điều kiện sinh thái của cây lạc

TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY LẠC (Kỳ 1) – Yêu điều kiện sinh thái của cây lạc

Trong các yếu tố sinh thái, nhiệt độ và chế độ nước ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng, phát triển và khả năng cho năng suất của lạc. Các yếu tố khí hậu là nhân tố quyết định sự phân bố lạc trên thế giới.

  1. Nhiệt độ

Nhiệt độ là yếu tố ngoại cảnh chủ yếu có tương quan đến thời gian sinh trưởng của cây lạc. Là cây có nguồn gốc nhiệt đới, nhiệt độ trung bình thích hợp cho suốt đời sống cây lạc là 25-30oC. Tích ôn hữu ích của lạc 2600-4800oC thay đổi tùy thuộc vào giống.

Thời kỳ nảy mầm cần tích ôn 250-320oC. Nhiệt độ trung bình thích hợp 25-30oC. Trong điều kiện đồng ruộng, nhiệt độ 28-30oC là thích hợp nhất đối với quá trình nảy mầm.

Thời kỳ sinh trưởng dinh dưỡng, tích ôn tổng số yêu cầu 700-1000oC. Nhiệt độ trung bình 20-30oC. Nhiệt độ trung bình tối thích là 25oC. Nhiệt độ không khí 30-35oC và 18-20oC làm ức chế sinh trưởng và phát triển của cây lạc.

Thời kỳ ra hoa, kết quả là thời kỳ yêu cầu nhiệt độ cao nhất. Thời kỳ này chỉ chiếm 1/3 chu kỳ sinh trưởng của lạc nhưng đòi hỏi tích ôn bằng 2/3 tổng tích ôn của cả đời sống cây lạc. Nhiệt độ tối thấp sinh học cho sự hình thành các cơ quan sinh thực của lạc là 15-20oC.

Thời kỳ chín đòi hỏi nhiệt độ thấp hơn so với thời kỳ trước.

  1. Ánh sáng

Cây cần ánh sáng để nảy mầm, phát triển rễ, sinh trưởng và quang hợp để tích lũy chất khô vào hạt. Thiếu ánh sáng cây mọc vống, kéo dài thời gian sinh trưởng, ra hoa chậm và rải rác. Riêng quả lạc chỉ phát triển trong điều kiện bóng tối (dưới đất).

Nói chung, trong các yếu tố khí hậu ánh sáng là yếu tố ít ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và khả năng cho năng suất của lạc hơn các yếu tố sinh thái khác.

  1. Lượng mưa

Lượng mưa trung bình thích hợp cả năm khoảng 1000-1300mm, riêng trong vụ trồng lạc 500-700mm và được phân bố đều. Thời kỳ ra hoa kết quả (ngày thứ 30 đến ngày thứ 80-90 sau khi gieo) lượng mưa dưới 350mm thì cần phải tưới nước.

  1. Đất đai

Cây lạc không yêu cầu khắt khe về mặt độ phì của đất. Do đặc điểm sinh lý của lạc, đất trồng lạc luôn phải đảm bảo tơi xốp, để thỏa mãn 3 yêu cầu cơ bản của cây lạc:

  • Rễ phát triển mạnh cả chiều sâu và chiều ngang.
  • Đủ oxy cho vi sinh vật nốt sần phát triển và hoạt động cố định N.
  • Tia quả đâm xuống đất dễ dàng
  • Dễ thu hoạch

Về tác giả

dianaodoms855

Nhận xét của bạn

Theme Settings