TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY LẠC (Kỳ 2) – Phương pháp tưới cho cây lạc

TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY LẠC (Kỳ 2) – Phương pháp tưới cho cây lạc

  1. Nhu cầu nước của cây lạc

Lạc tương đối chịu hạn trong thời kỳ sinh trưởng, nhưng rất cần đủ ẩm vào thời kỳ nảy mầm, nhất là lúc ra hoa, quả. Nhu cầu nước lớn nhất ở thời kỳ ra hoa, hình thành quả và hạt.

Tổng nhu cầu về nước trong suốt thời gian sinh trưởng của lạc từ mọc đến thu hoạch là 450-700mm, thay đổi tùy theo giống, thời gian sinh trưởng và điều kiện khí hậu.

Trong suốt cả thời gian sinh trưởng của cây lạc, độ ẩm đất thích hợp là 70-80% độ ẩm tối đa đồng ruộng. Yêu cầu này có cao hơn ở thời kỳ ra hoa, kết quả 80-85% và giảm ở thời kỳ chín.

  1. Cung cấp nước và năng suất lạc

Sự sinh trưởng và phát triển của cây lạc có liên quan chặt chẽ với việc đáp ứng nhu cầu nước cho nó. Độ ẩm đất lớn trong đất dẫn đến thiếu oxy sẽ hạn chế hoạt động của vi khuẩn cố định đạm ở rễ lạc, cây sinh trưởng yếu ớt, các lá bị vàng. Đối với đất nặng, thừa nước có thể gây ra quả bị nứt khi thu hoạch.

Hạn ở thời kỳ sinh trưởng thân, cành, lá và rễ làm giảm sinh trưởng của cây, cây sẽ ra hoa chậm, thu hoạch muộn, năng suất giảm. Tuy nhiên đất thiếu ẩm ở thời gian cây lạc phân cành sẽ có thuận lợi hơn cho quá trình đâm tia, làm quả và quả chín đều hơn là độ ẩm đất đầy đủ.

Hạn ở thời kỳ ra hoa đến hình thành quả lạc, cây thụ phấn khó khăn, hoa bị rụng, tia lạc bị héo. Thời kỳ này chỉ chiếm 35-43.5% thời gian sinh trưởng của cây, nhưng lạc cân lượng nước bằng 48-61.5% nhu cầu nước của cả chu kỳ sinh trưởng.

Hạn ở thời kỳ phát triển quả và hạt làm giảm trọng lượng quả và năng suất lạc.

Từ thời kỳ hạt đã định hình đến chín độ ẩm giảm tương đối sẽ làm tăng năng suất và phẩm chất lạc.

  1. Chế độ tưới cho cây lạc

Nói chung đối với tất cả các thời kỳ sinh trưởng của cây lạc khi độ ẩm đất dưới 60% thì tưới nước. Khoảng cách tưới và lượng nước tưới thay đổi tùy thuộc vào mức độ thoát hơi nước của cây và khả năng giữ nước của đất.

Tưới nước cho lạc xuân:

Lần 1: tưới nước ở thời kỳ gieo (các tỉnh phía Bắc) với lượng nước tưới 250-400m3/ha.

Các lần sau: thời kỳ ra hoa đến chín khi độ ẩm đất còn 60-65% độ ẩm tối đa đồng ruộng thì tưới với lượng nước tưới 500-800m3/ha mỗi lần, tùy thuộc vào khả năng thoát nước của đất, chiều cao luống. Có thế tưới liên tục nếu bị hạn kéo dài, khoảng cách tưới 7-10 ngày.

Tưới nước cho lạc thu”

Trước khi gieo trồng độ ẩm đất dưới 70% độ ẩm tối đa của đất thì tưới 200-300 m3/ha để qua một ngày đêm rồi làm đất gieo ngay.

Tưới nước ở thời kỳ gieo đến mọc khi độ ẩm đất dưới 60% độ ẩm tối đa đồng ruộng với lượng nước tưới 150-250m3/ha.

Suốt vụ nếu không mưa tưới 3-4 lần vào các thời kỳ trước lúc ra hoa 10-12 ngày đến khi lạc có quả non với mức tưới 250-350 m3/ha.

  1. Phương pháp tưới cho lạc

Tưới khi gieo theo phương pháp ngâm ruộng. Thời gian ngâm ruộng, mức nước ngâm ruộng và thời điểm ngâm ruộng và tháo nước phụ thuộc vào khả năng mưa, khả năng tiêu nước và tính chất đất đai ở ruộng lạc.

Tưới sau khi gieo áp dụng phương pháp tưới rãnh hoặc tưới tràn (luống to). Cho ngập nước từ 1/3 đến 2/3 rãnh tưới ngấm đều vào luống sau đó tháo cạn nước trong rãnh.

Phương pháp tưới phuntưới nhỏ giọt thường được áp dụng trên đất nhẹ và tưới thường xuyên, làm đủ ẩm đến tầng đất 0.5m, tiết kiệm được lượng nước tưới, hiệu quả kinh tế cao.

  1. Điều chỉnh tưới nước

Trước khi tưới nếu có mưa thì điều chỉnh số lần tưới và lượng nước tưới như sau:

Nếu mưa dưới 5-10mm phải tưới đủ mức tưới.

Nếu mưa khoảng 10-15mm phải tưới nửa mức tưới.

Nếu mưa khoảng 20mm thì coi như một lần tưới.

Nếu đất khô hạn, cần tưới vào 2 thời kỳ: lạc 3-4 lá và lúc ra hoa.

Nếu thiếu nguồn nước tưới thì cố gắng tạo điều kiện để tưới 2 lần quan trọng vào thời kỳ trước ra hoa và ra hoa rộ.

  1. Tiêu thoát nước cho lạc

Lạc cần đủ nước để cho năng suất cao, nhưng lạc rất sợ úng nước trong ruộng.

Nếu mưa lớn, sau khi mưa có nước đọng trong rãnh phải tiêu ngay, không được để nước đọng trong rãnh quá 1 ngày đêm. Sau đó xới xáo mặt luống.

Biện pháp tiêu nước chủ yếu là cày sâu, làm đất kỹ, lên luống cao thích hợp và có các hệ thống tiêu thoát nước trên các khu trồng lạc.

Về tác giả

dianaodoms855

Nhận xét của bạn

Theme Settings