TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY MÍA (Kỳ 2) – Nhu cầu nước của cây mía

TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY MÍA (Kỳ 2) – Nhu cầu nước của cây mía

Nhu cầu nước của cây mía

Để tạo thành 1 kg mía cần 86-210 lít nước (trung bình 150 lít), như vậy để có được 1 tấn mía cây cần lượng nước 150m3/ha.

Nhu cầu nước của cây mía rất lớn tùy thuộc vào khí hậu thay đổi từ 1500-2500 mm nước/vụ. Hệ số sử dụng nước của cây mía tùy thuộc vào nhu cầu nước của cây mía và lượng bốc thoát hơi nước.

Nhu cầu nước lớn nhất của cây mía là thời kỳ đẻ nhánh và vườn cao. Ở thời kỳ vươn cao nhu cầu nước của cây mía chiếm khoảng 50-60% tổng nhu cầu nước trong toàn bộ thời gian sinh trưởng.

Cung cấp nước và năng suất mía

Lượng nước tưới và số lần tưới thay đổi theo các thời kỳ sinh trưởng của cây mía.

Ở thời kỳ nảy mầm và cây con, cây mía thích hợp với tưới nhẹ và tưới thường xuyên.

Ở thời kỳ đẻ nhánh, số nhánh tỷ lệ với số lần tưới, quyết định số cây trên đơn vị diện tích. Thời kỳ này mía được tưới đầy đủ và kịp thời các nhánh sinh trưởng gần như đồng đều sẽ thuận lợi cho việc thu hoạch.

Ở thời kỳ vươn cao và tích lũy đường trong thân cần tưới lượng nước lớn nhưng khoảng cách tưới dài.

Trong giai đoạn chín, khoảng cách tưới lớn hoặc ngừng tưới khi thấy cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho cây chuyển sang giai đoạn chín và chuyển tất cả các dạng đường trong thân thành đường saccaroze.

Trong thời kỳ vươn cao và bắt đầu thời kỳ tích lũy đường tưới liên tục sẽ kích thích ra hoa, ảnh hưởng xấu đến sự tích lũy đường trong thân và phẩm chất mía.

Hạn ở thời kỳ nảy mầm và đẻ nhánh có ảnh hưởng xấu đến năng suất mía hơn là hạn ở thời kỳ mía đã lên cao. Hạn đã làm cho hom mía nảy mầm và đẻ nhánh kém, số cây trên đơn vị diện tích thấp. Hạn trong thời kỳ mía vươn cao làm cho các dóng ngắn, cây lùn. Thiếu nước nghiêm trọng ở thời kỳ vươn cao làm cho mía chóng chín, năng suất và phẩm chất thấp. Thời kỳ mía chín yêu cầu độ ẩm đất giảm, nhưng độ ẩm quá thấp sẽ làm cho hàm lượng đường mất đi nhiều hơn tích lũy.

Về tác giả

dianaodoms855

Nhận xét của bạn

Theme Settings