TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY MÍA (Kỳ 3) – Các yêu cầu khi tưới cho cây mía

TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY MÍA (Kỳ 3) – Các yêu cầu khi tưới cho cây mía

  1. Chế độ tưới cho mía

Trong cả vụ nếu không có mưa tưới khoảng 4-6 lần từ đặt hom đến mía chín. Số lần tưới và lượng nước tưới được thể hiện ở bảng dưới.

Lần tưới Lượng nước tưới (m3/ha)
Lần 1: khi đặt hom hoặc sau khi thu hoạch trước 10-15 ngày 200-250
Lần 2: khi mía bắt đầu làm đốt 200-300
Lần 3: khi mía đẻ nhánh, vươn cao 200-300
Lần 4: khi mía vươn cao 300-500
Lần 5, 6: khi mía vươn cao 300-500

Dựa vào độ ẩm đất và thời kỳ sinh trưởng để tưới như sau:

  • Giai đoạn nảy mầm: khi độ ẩm đất xuống thấp dưới 70% độ ẩm tối đa của đất thì tưới nước sau khi trồng, lượng nước tưới 300-350 m3/ha.
  • Giai đoạn đẻ nhánh: lượng mưa thấp lượng nước tưới 400-500 m3/ha.
  • Giai đoạn làm đốt, vươn cao: nếu ít mưa tưới 2 lần, lượng nước tưới mỗi lần từ 400-500 m3/ha.
  • Giai đoạn chín: không cần tưới nếu độ ẩm đất trên 50% độ ẩm đất tối đa đồng ruộng.
  1. Kỹ thuật tưới

Phương  pháp tưới mặt với kỹ thuật tưới rãnh được sử dụng rộng rãi nhất, đặc biệt trong thời kỳ sinh trưởng đầu của cây mía. Trong thời gian đẻ nhánh và các thời kỳ sinh trưởng sau thì cung cấp nước sẽ khó khăn hơn vì sự xuống cấp của các rãnh tưới tăng lên. Vì vậy, chiều dài rãnh tưới đôi khi cần phải giảm để nước được phân phối tốt hơn trên ruộng mía.

Xu hướng hiện nay các nước trồng mía trên thế giới áp dụng phương pháp tưới phun mưatưới nhỏ giọt. Tốc độ gió thịnh hành cho tưới phun là 4-5 m/s. Năng suất tưới cao.

  1. Tiêu thoát nước cho mía

Nếu mưa lớn, sau mưa có nước đọng trong rãnh phải tiêu ngay, không để nước đọng trong rãnh quá 3 ngày. Nhất là thời kỳ từ nảy mầm đến vươn cao không được để điểm sinh trưởng của mía bị ngập quá 24 giờ. Mía bị úng, bộ rễ thối không hút được nước và phân bón, làm cây sinh trưởng kém dẫn đến giảm năng suất, hơn nữa thân cũng mọc rễ ảnh hưởng xấu đến năng suất và phẩm chất.

 

Về tác giả

dianaodoms855

Nhận xét của bạn

Theme Settings