TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY TIÊU (Kỳ 2) – Một số lưu ý khi tưới cho cây tiêu

TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO CÂY TIÊU (Kỳ 2) – Một số lưu ý khi tưới cho cây tiêu

  1. Nhu cầu nước của cây tiêu

Tiêu là cây cần nhiều nước tưới. Tưới nước từ khi mới trồng cho đến kết thúc đời sống cây tiêu. Tiêu không có khả năng chịu hạn. Khi thiếu nước tưới thân lá dễ bị héo rủ.

Nhu cầu nước của cây tiêu từ 600-900mm và có thể lên tới 1.250mm, đặc biệt một số giai đoạn yêu cầu nước của cây tiêu rất lớn.

Để năng suất cao, trong suốt thời sinh trưởng của cây tiêu yêu cầu tưới nước đầy đủ và đất tương đối ẩm. Nếu tưới nước không đầy đủ thì sẽ ảnh hưởng xấu đến năng suất. Thiếu nước trong thời gian cây bắt đầu ra hoa thì năng suất tiêu bị tiêu bị giảm lớn nhất.

Thời kỳ ra hoa là thời kỳ nhạy cảm nhất với thiếu nước. Thiếu hụt nước trong tầng nước đất nuôi cây trong thời kỳ này không được vượt quá 25% tổng độ ẩm hữu hiệu của đất. Thiếu nước hoa tiêu bị rụng nhiều. Ảnh hưởng của thiếu hụt nước tác hại lớn đến năng suất nhất là trong điều kiện nhiệt độ cao và độ ẩm không khí thấp.

  1. Chế độ tưới cho cây tiêu

Để đạt được năng suất tiêu thích hợp nhất, yêu cầu độ ẩm đất không được sự thiếu hụt vượt quá 30-40% tổng độ ẩm hữu hiệu trong đất. Vì vậy yêu cầu lượng nước tưới nhỏ và tưới thường xuyên.

Sau khi đặt hom tưới 5 lít/gốc. Mùa nắng tưới ngày một lần, tưới lượng nước nhỏ và đảm bảo đất đủ ẩm.

Thời điểm tưới: tưới vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Tưới từ thân xuống đến gốc tiêu. Chú trọng tưới cho cây tiêu trưởng thành. Tưới khi cây tiêu gần ra hoa, đậu quả và quả lớn. sau khi thu hoạch cần tưới bổ sung cho cây tiêu.

Nếu thời gian nắng nóng kéo dài, ngoài việc tưới cho cây tiêu cần tiến hành be đất lại thành hố cạnh gốc cây tiêu để tưới thêm vào gốc, giữ độ ẩm lâu dài cho đất.

Mùa mưa, sau khi ngừng tưới, trời nắng gắt, mặt đất khô phải tiến hành tưới, nhưng lượng nước tưới nhỏ và thời gian tưới dài hơn mùa khô.

  1. Phương pháp tưới cho cây tiêu

Phương pháp tưới thích hợp nhất đối với cây tiêu là tưới phun mưa với chiều cao đặt vòi phun được thay đổi theo chiều cao cây tiêu leo. Cường độ phun mưa cũng được thay đổi từ nhỏ đến trung bình tùy theo độ lớn của cây và khả năng thấm nước của đất.

Có thể sử dụng hình thức tưới phun đơn giản, điều khiển bằng tay để tưới cho cây bằng cách lắp các đầu hoa sen phun nước vào các ống mềm dẫn nước chịu áp lực.

  1. Điều chỉnh tưới nước cho cây tiêu

Nếu mưa dưới 100 mm/tháng, tưới liên tục vào mùa khô. Nếu bị hạn thiếu nước tưới phải tưới được ở thời kỳ cây tiêu ra hoa, đậu quả. Những tháng khô hạn lượng mưa dưới 5-10 mm thì tưới đầy đủ mức tưới. Nếu lượng mưa đạt trên 20 mm thì coi như một lần tưới.

  1. Tiêu thoát nước cho cây tiêu

Cây tiêu không chịu được úng nước ở gốc rễ, dù bị úng trong thời gian rất ngăn (vài giờ). Do vậy cần chú ý tiêu thoát nước cho cây kịp thời bằng việc tạo ra độ dốc thoát nước và đào các mương rãnh thoát nước.

Mùa mưa, tránh cho cây khỏi bị úng nước, nên phá bỏ những hố chứa đắp cạnh gốc để giữ ẩm trong mùa khô.

Về tác giả

dianaodoms855

Nhận xét của bạn

Theme Settings