Dây tưới nhỏ giọt Israel bù áp 30-0.38

Tinh trạng: Còn hàng
Mã: 0410

4.500