Dây tưới nhỏ giọt Israel bù áp 40-0.38

Tinh trạng: Còn hàng
Mã: 0411

4.000