Dây tưới nhỏ giọt Israel bù áp 100-0.38

Tinh trạng: Còn hàng
Mã: 0413

3.500