Dây tưới nhỏ giọt Israel bù áp 40-0.9

Tinh trạng: Còn hàng
Mã: 0414

6.500