Dây tưới nhỏ giọt Israel bù áp 50-0.9

Tinh trạng: Còn hàng
Mã: 0415

6.300