Dây tưới nhỏ giọt Green Drip 20-0.2

Tinh trạng: Còn hàng
Mã: 0402

2.200