Dây tưới nhỏ giọt Golden Drip 40-0,38

Tinh trạng: Còn hàng
Mã: 0404

3.000