Dây tưới nhỏ giọt Green Drip 50-0.25

Tinh trạng: Còn hàng
Mã: 0406

2.000