Bơm nông nghiệp THT-1.5hp-họng 90-1 pha (MHF6C)

Tinh trạng: Còn hàng
Mã: 0207

3.020.000