Bơm nông nghiệp LP-2hp-họng 114-1 pha (MHF6BR)

Tinh trạng: Còn hàng
Mã: 0210

2.954.000