Bơm nông nghiệp LP-3hp-họng 90-1 pha (MHF6A)

Tinh trạng: Còn hàng
Mã: 0211

3.727.000