Bơm nông nghiệp LP – 3hp – họng 114 – 1 pha (MHF6AR)

Tinh trạng: Còn hàng
Mã: 0211

3.875.000